°½ÊÏ×ÚÇ×Íø
°½ÊÏ×ÚÇ×Íø
¡¶ÈÙ²ý°½ÊϼÒÆס·ÐøÐÞ×ÊÁÏÊÕ¼¯±í
×÷ÕߣºÈÙ²ý°½ÊÏÀíÊÂ»á   À´Ô´£ºÈÙ²ý°½ÊÏÀí  µã»÷Á¿£º66  ¸üÐÂʱ¼ä£º2015-04-26
ÐÕÃû:               ·¿Ïµ:                         µØÖ·:                                 ÁªÏµµç»°:                   
×¢£ºÂ¼Èë×ÊÁϱØÐë°´ÕÕ±²·ÖµÄ¸ßµÍ˳ÐòºÍ·¿ÏµµÄ´óСÅÅÁÐÀ´Ð´£¬¾¡Á¿Ð´µ½×æ±²»òÒÔÉϵÄ×ÊÁÏ¡£µç×ÓÓʼþ£º392358091@qq.com
ÐÕÃû ÐԱ𠸸±²Ãû Éú³½ÄêÔ »§¼®ÀϵØÖ· ÅäżÐÕÃû Éú³½ÄêÔ Äï¡¢Ðö¼ÒµØÖ· ¹¦¼¨ ×ÓÅ®ÐÕÃû
°½xï ÄÐ °½x¿Õ 1927.1O.22 ÇåÁ÷ÕòÂí²Ý´åÀî¼Ò°Ó Áõxx 1927.11.6 ÇåÁ÷ÕòÓÀÐËË´å ÈËÎïÈôÓй±Ïס¢¹«ÎñÔ±¡¢×äÓÚÄêºÅ¼°ÔáµØµØÃûµÄдÔڴ˱íµÄ±³Ãæ»òÁíÒ»Ò³¡£ ×ÓxǬx¶« Å®x»Ý
          ÕÅxx 1932.9.9 ×ñÒåÍ©è÷ÏØʯÁÖÕò ×ÓxϦ Å®xÌè
°½xºì Å® °½x¿Õ 1925.6.12 ÇåÁ÷ÕòÂí²Ý´åÀî¼Ò°Ó Íõxx ¿ÉÌî²»¿ÉÌî ËÄ´¨¶«ÐËÇøʯ×ÓÕò ×ÓÍõxx Å®Íõxx
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

´Ë±í¿ÉÒÔÔÚ¡¶°½ÊϼÒ×塷ȺÀïµÄ¹«¸æ´¦ÏÂÔØ... 

µç»°£º400-0998-516  QQ£º82100808  ÓÊÏ䣺aszqw88@163.com  ÍøÖ·£ºwww.aszqw.com

°æȨËùÓУº°½ÊϼÒ×åÍø  °½ÊÏ  °½ÊϼÒ×åÍø  ÌìÏ°½ÊÏÒ»¼ÒÈË

ÃöICP±¸15000806ºÅ-1  ¹ÜÀíµÇ½